JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u Centru za istraživanje i razvoj u mljekarstvu u Virovitici

Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Tehnološko-inovacijskog centra Virovitice („Službeni glasnik“ Virovitičko-podravske županije br. 5/18.), članka 13. Statuta Tehnološko-inovacijskog centra Virovitica, i članka 2. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u Centru za istraživanje i razvoja u mljekarstvu  u Virovitici  KLASA: 372-02/22-01/02, URBROJ: 2189-03/03-22-1 od 16. ožujka 2022. godine Tehnološko-inovacijski centar Virovitica  raspisuje…